Velkommen til Bærums Verk Hauger IF og BVH Jentecup 2018

Skrevet 03 april 2018 14:16Det er en stor glede å ønske velkommen til den fjortende jentecupen i regi av Bærums Verk Hauger Idrettsforening.

I år har vi 120 lag påmeldt og jentecupen er således fulltegnet. Dette er en økning på ca 25 lag sammenlignet med for 2 år siden. Det er vi veldig stolte av. Vi er veldig glade for at BVH jentecup har fått et solid fotfeste og blitt en fast tradisjon når kveldene blir lyse og vinteren slipper taket.

Bærums Verk Hauger IF er en forholdsvis stor klubb med rundt i underkant av tusen aktive fotballspillere. Vi ser på oss selv som en breddeklubb med ambisjoner. Det vil si at vi skal være godt forankret i breddefotballen, men vi ønsker også å gi et godt sportslig tilbud til de som har ambisjoner. I BVH skal spillerne ha glede av fotballen gjennom hele aldersforløpet, og oppleve idrettsglede sammen med andre. Gjennom vår fotballaktivitet ønsker vi å utvikle hele mennesket, og gi alle spillere en faglig fundamentert og godt gjennomtenkt fotballhverdag ut ifra nivå.

Vi ønsker at BVH Fotball skal være en kvalitetsklubb for alle barn og unge i vårt naturlige nedslagsområde. Våre målsetninger er:

Flest mulig Vi ønsker å få med flest mulige barn og unge i vårt nærmiljø i et godt og inkluderende fritidsmiljø basert på fysisk aktivitet.

Lengst mulig For å kunne bidra til sunne og gode oppvekstvilkår gjennom barne- og ungdomsårene er det viktig for BVH å holde de unge i aktivitet lengst mulig.

Best mulig For å nå de to første målsetningene må det være kvalitet i det arbeidet vi som fotballklubb nedlegger hver dag. Vi ønsker å gi våre aktive medlemmer et best mulig sportslig og sosialt tilbud. Dette innebærer også at vi skal gi våre unge fotballspillere muligheten til å utvikle sitt talent på best mulig måte i tråd med Norges Fotballforbund sitt verdigrunnlag.

Jentefotballen i BVH gror godt, og sesongen 2017 ble igjen en sportslig suksess. Det blir spennende å se om vi greier å følge opp også i år. Vi vet at jentefotballen blomstrer også i andre klubber, og jentecupen gir en fin anledning til å teste seg mot gode fotballspillere fra mange andre lag før seriestart. I BVH har vi som ambisjon at vi på sikt skal etablere et attraktivt seniorlag for damer. Dette skal innen 2020 være etablert i 2. divisjon. Jentecupen er derfor et av mange tiltak som på sikt vil være med på å realisere våre ambisjoner i forhold til dette.

Aktivitetene i BVH bygger på NFFs visjon om ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle”. I BVHs verdier, som er nedfelt i Sportsplanen vår, har vi videre som det grunnleggende verdigrunnlag at all aktivitet skal være bygget på ”Begeistring, Vilje og Handling”. Dette er verdier som har preget og som vi fortsatt ønsker skal prege, BVH’s jentecup. Vårt ønske er at denne cupen skal gi ekstra inspirasjon på vei inn i en ny fotballsesong.

Vi håper og tror at årets cup blir en stor suksess og til glede for både aktive og foresatte. Velkommen til oss og lykke til!

Med sportslig hilsen
Inge Ekker Bartnes, inge.bartnes@gmail.com
Styreleder BVH Fotball

Neste nyhet: Ledige plasser

Skrevet 30 januar 2018 09:47
115 av 120 lag påmeldt. Kun ledige plasser i følgende klasser: Jenter 2003, 2 ledige plasser Jenter 2006, 2 ledige plasser Jenter 2010, 1 ledig plass Les mer

Kommentarer

Eie Sandvika/Kolsås Transportsentralen Asker og Bærum Bærum Trafikkskole Asker & Bærum Vaktmesterkompani Energon as Lisa syltetøy